open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Accreditatie HBO

Het definitieve besluit over de opleiding International Business Management Studies van EPBS is binnen. Het visitatiepanel van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accrediatie Organisatie is positief over deze Hbo-Bachelor opleiding. Hiermee is de accreditatie verlengd tot 19 maart 2019

De visitatie is uitgevoerd door de Visiterende en Beoordelende Instanstie Ae Qui names de NVAO in het kader van de heraccrediatie, welke heeft plaatsgevonden op 8 juni 2012. EPBS is door het visitatiepanel op onderdelen een voorbeeld voor andere onderwijsinstellingen genoemd.

Het gehele hoger onderwijs in Nederland staat onder druk; de normen zijn verhoogd en vele universiteiten zijn er niet in geslaagd hun accreditatie te verlengen. Accreditatie is echter en complex proces. Het programma wordt beoordeeld vanuit verschillende oogpunten (afzonderlijke elementen en holistische visie). In principe wordt de waardering uitgedrukt als "voldoende" of "onvoldoende". In uitzonderlijke gevallen kan een element gewaardeerd worden als "goed".

Feedback van het visitatiepanel
Het visitatiepanel heeft EPBS gecomplimenteerd met het programma IBMS. Het panel waardeert de internationale georiënteerde omgeving, de educatieve visie, het profiel van de docenten en het profiel van de alumni, etc. Met als resultaat dat vijf elementen zijn gewaardeerd met een "goed", wat een uitzonderlijk resultaat is. Wij mogen zeer trots zijn om deze prestatie en zullen doorgaan met onze inspanning om onze Business School verder uit te breiden.

Over de NVAO
De NVAO is als onafhankelijke accreditatieorganisatie opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid en geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Alle hbo-opleidingen die door EPBS worden aangeboden, zijn door de NVAO geaccrediteerd.