open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Mbo Allround Logistiek Medewerker basis

Mbo Allround Logistiek medewerker basis
(2 maanden - 4 dagen)

U wilt een officieel Logistiek medewerker certificaat laten behalen en hiermee ook gecertificeerd worden voor de Elektrische Pallettruck, Stapelaar, Heftruck en Reachtruck?. Dan hebben wij de perfecte oplossing voor u.

In een magazijn vindt het logistieke proces van ontvangst, opslag en uitlevering plaats. Er komen goederen binnen die tijdelijk opgeslagen worden en vervolgens naar klanten uitgeleverd moeten worden. Een logistiek medewerker verricht werkzaamheden op het gebied van goedereninslag, -opslag, -overslag en -uitslag. Daarbij zijn snelheid, efficiency, kostenbewustzijn, nauwkeurig en zorgvuldig werken van groot belang.

Tegenwoordig worden steeds meer handelingen gemechaniseerd en geautomatiseerd, dat wil zeggen uitgevoerd met behulp van interne transportmiddelen of met behulp van een geautomatiseerd systeem. Een logistiek medewerker heeft kennis en inzicht nodig om op een verantwoorde manier met deze hulpmiddelen om te gaan. Kennis van en inzicht in het logistieke proces in het magazijn zal uiteindelijk tot minder fouten leiden.

Een Allround logistiek medewerker moet mobiel zijn en beschikken over de juiste specificaties en kennis.

Doel en inhoud
In een magazijn vindt het logistieke proces van ontvangst, opslag en uitlevering plaats. Er komen goederen binnen die tijdelijk opgeslagen worden en vervolgens naar klanten uitgeleverd moeten worden. Tijdens de opleiding leer je werkzaamheden te verrichten op het gebied van goedereninslag, -opslag, -overslag en -uitslag. Daarbij zijn snelheid, efficiency, kostenbewustzijn, nauwkeurig en zorgvuldig werken van groot belang.

Tegenwoordig worden steeds meer handelingen gemechaniseerd en geautomatiseerd, dat wil zeggen uitgevoerd met behulp van interne transportmiddelen of met behulp van een geautomatiseerd systeem. Tijdens de opleiding leer je de kennis en verkrijg je het inzicht nodig om op een verantwoorde manier met deze hulpmiddelen om te gaan.

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding:

Ontvangst en opslag
Voordat de goederen in opslag liggen, wordt een aantal handelingen verricht. U krijgt inzicht in het lossen, de controle, de etikettering en het sorteren. Daarna worden de goederen opgeslagen.

Magazijnbeheer
Hierbij aandacht voor diverse opslagen verzamelsystemen. De indeling van het magazijn is bepalend, samen met de interne transportmiddelen. Dit geheel wordt ondersteund door onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.

Orderproductie en interne expeditie
De goederen bevinden zich in het magazijn. De afnemer plaatst een order. Deze order wordt in productie genomen en de goederen worden aan de afnemer geleverd. Met aandacht voor de administratieve verwerking, de orderverzameling en de afronding. U leert de meest effectieve aanpak!

Voorraadbeheer & wet- en regelgeving
De voorraden worden beheerd en waar nodig aangevuld. Hiervoor bestaan voorraad- en bestelsystemen die worden behandeld in deze cursus. Ook aandacht voor inventarisatie methodes. Tot slot worden de wetten en regels behandeld die samenhangen met werkzaamheden in de logistiek.

Werken in de logistiek
Alles over transport- en opslagmiddelen, milieubesparende maatregelen, communicatie, derving, automatisering enzovoort.

Praktijktraining intern transport (3e en 4e dag)
- Rijklaar controle
- Rijden met de heftruck of reachtruck
- Veiligheids- en economische aspecten
- Goederenbehandeling
- Lastdiagram, stabiliteit
- Laden en lossen
- Veiligheidsvoorschriften bij het laden en lossen van een vrachtwagen
- Verkeersvoorschriften
- Bedrijfsregels

De praktijktraining wordt uitgevoerd in samenwerking met een gecertificeerde/gekwalificeerde opleider. de instructeurs zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en hebben hierdoor een optimale kennis van het vakgebied.

Tijdens de praktijktraining zul je verschillende (praktijk-)opdrachten uitvoeren. Aan het eind van de 4e dag zal een examen plaatsvinden d.m.v. een objectieve en persoonlijke beoordeling en ontvangt u het officiële certificaat: EPT, Stapelaar, Heftruck en Reachtruck

Aanvangsdatum, projectperiode, studieduur en studiebelasting
De studieduur van deze opleiding bedraagt 2 maanden verdeelt over 4 lesdagen, een intakegesprek en een eindexamengesprek. De studiebelasting van deze opleiding bedraagt 96 sbu

Studierichting en niveau
Deze training is bestemd voor iedereen die in een magazijn, warehouse werkt of gaat werken en hun kennis en vaardigheden daarvoor op het juiste pijl wil/moet brengen.

Dit programma wordt op Mbo-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen

Vormen van persoonlijke begeleiding en ondersteuning
Voorafgaand aan deze training vindt een persoonlijke intake plaats. Hierbij worden je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht.

De opleiding/training wordt zowel klassikaal als in een virtual classroom aangeboden. Je kunt dus tijdens de les direct vragen stellen aan de docenten en/of trainers, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten.

De oefeningen en praktische opdrachten worden op individueel niveau scherp geanalyseerd. In een veilige omgeving is de feedback grensverleggend. Ook de deelnemers geven elkaar feedback. Het interactieve, uitdagende karakter en het gebruik van de praktijkgerichte opdrachten maken deze opleiding/training voor u leerzaam en waardevol.

De opleiding wordt afgesloten met een (praktijk-)examen.

Resultaten voor de deelnemer
Na afloop van de opleiding heeft u kennis van Ontvangst en opslag, Magazijnbeheer, Orderproductie en interne expeditie, Voorraadbeheer & wet- en regelgeving, Transport- en opslagmiddelen, Milieubesparende maatregelen en Derving.

Na afloop van de opleiding bent u in staat om zelfstandig op basisniveau te opereren als logistiek medewerker.

Toetsmomenten
De opleiding wordt afgesloten met een (praktijk-)examen.

Bewijs van afronding
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvangt u het instituutsdiploma Mbo Allround Logistiek Medewerker basis

Kosten: € 1.349,--

Aanvullende informatie
Tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding is het verplicht om veiligheidsschoenen te dragen. De cursist moet zelf zorgen voor veiligheidsschoenen.

Als de deelnemer al over vaardigheden beschikt op de heftruck, reachtruck, zullen op basis van de intake aanvullende vaardigheden worden geoefend en geëxamineerd op deze interne transportmiddelen.

Code 95
Deze opleiding is door onze samenwerkingspartner ter certificering aangeboden bij het CCV in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs.
Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.