open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Mbo Voedselveilig Werken en Allergenendeclaratie

Mbo Voedselveilig werken volgens HACCP en Allergenendeclaratie
(2 maanden – 4 dagdelen)

Na ruim 20 jaar komt er dan toch een eind aan de HACCP-certificering. De Stichting Certificatie Veiligheid (SCV) heeft besloten dat de HACCP-certificering uitgefaseerd zal worden. Reden voor het uitfaseren van HACCP is dat de jaarlijkse afgifte van de certificaten sterk daalt. Vanaf 1 januari 2021 stopt de HACCP-certificering definitief.

Er zijn veel alternatieven op de markt voor HACCP-certificaten, zoals bijvoorbeeld ISO 22000, BRC, FSSC of IFS. Kortom, er zijn voldoende alternatieven op de markt. Dat neemt echter niet weg dat het volgen van de officiële HACCP-richtlijnen ook de komende jaren nog steeds een verplichting binnen de voedingsmiddelenindustrie zal blijven. Binnen de alternatieve certificeringen zullen ook in de toekomst de HACCP-richtlijnen de basis vormen voor voedselveiligheid.

Voedselveilig werken op de werkvloer is de basis van productkwaliteit en een absolute must voor elk voedingsmiddelenbedrijf. Wil je dat jouw medewerkers meer kennis hebben van voedselveilig en hygiënisch handelen? Wil je werken aan hun bewustwording?
Daarnaast zijn horecabedrijven sinds 2014 verplicht aan gasten allergeneninformatie te verstrekken wanneer zij daarom vragen. Veel medewerkers van horecabedrijven zijn niet goed bekend met voedselallergieën en de aanwezigheid van allergenen in het voedsel en de gerechten die zij aanbieden.

Doel en inhoud
Deze opleiding bevat de belangrijkste principes van voedselveilig werken en HACCP voor de werkvloer. De e-learning cursus “Allergenen in de horeca” maakt horecamedewerkers beter bekend met allergenen. Ze weten hoe een besmetting kan ontstaan, hoe deze kan worden voorkomen, wat de wettelijke informatieverplichting betekent en welke rol zij daarin hebben.

Onderwerpen
- Waarom voedselveilig werken?
- Onveilige voedingsmiddelen
- Wat zijn micro organismen?
- Allergenen
- HACCP
- Persoonlijke hygiëne
- Bedrijfshygiëne
- HACCP wetgeving
- HACCP bedrijfsbeleid
- Allergenenwetgeving
- Allergenen bedrijfsbeleid
- Inrichten van bedrijfsruimten
- Inkoop van goederen
- Ontvangst van goederen
- Opslag van goederen
- Bereiding van gerechten en/of dranken
- Presentatie van gerechten en/of dranken
- Reinigingsprocessen
- HACCP registratieformulieren
- Wat is een voedselallergie?
- Verschillende soorten allergenen
- Allergenenbesmetting voorkomen
- Bedrijfsmaatregelen
- Allergenen en wetgeving
- Allergenenspecificatiebladeren
- Risico's van voedselbesmetting, voedselintolerantie en voedselallergie
- Receptuurbeheer en productdatabasebeheer
- Informatievoorziening allergenen aan gasten
- Allergeneninformatiekaart

Aanvangsdatum, projectperiode, studieduur en studiebelasting
De studieduur van deze opleiding bedraagt 2 maanden verdeelt over 2 lesdagen, een intakegesprek en een eindexamengesprek. De studiebelasting van deze opleiding bedraagt 48 sbu.

Studierichting en niveau
De opleiding is zeer geschikt voor medewerkers die operationeel in de horeca of catering (gaan) werken. De cursist snapt hoe zijn handelen op de werkvloer van invloed is op de voedselveiligheid van producten Deze opleiding is tevens geschikt voor ondernemers, restaurantmanagers, bedienend personeel, koks, (sous)chefs en overig keukenpersoneel.

Dit programma wordt op Mbo-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen

Vormen van persoonlijke begeleiding en ondersteuning
Voorafgaand aan deze training vindt een persoonlijke intake plaats. Hierbij worden je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht.

De opleiding/training wordt zowel klassikaal als in een virtual classroom aangeboden. Je kunt dus tijdens de les direct vragen stellen aan de docenten en/of trainers, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten.

De oefeningen en praktische opdrachten worden op individueel niveau scherp geanalyseerd. In een veilige omgeving is de feedback grensverleggend. Ook de deelnemers geven elkaar feedback. Het interactieve, uitdagende karakter en het gebruik van de praktijkgerichte opdrachten maken deze opleiding/training voor u leerzaam en waardevol.

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Resultaten voor de deelnemer
Na het volgen van deze training is de cursist bekend met:
- Voedselveilig werken en HACCP
- Wat een voedselallergie is en wat allergenen zijn.
- Op welke manier een besmetting met allergenen voorkomen kan worden.
- Wetgeving omtrent allergenen.

Na het afronden van de opleiding kan de deelnemer verantwoord omgaan met bederfelijke eet- en drinkwaren en kan de deelnemer de verplichte Hygiënecode voor de horeca in de praktijk toepassen. Ook kan de deelnemer gasten adequaat informeren over de aanwezigheid van allergenen in je voedingsmiddelen en in de gerechten en e.e.a. schriftelijk vastleggen in het voedselveiligheidsplan.

Toetsmomenten
De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bewijs van afronding
Na afloop van deze training ontvangt u het instituutsdiploma Mbo Voedselveilig werken volgens HACCP en Allergenen

Kosten: € 1.249,--