open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

MHbo Praktisch Leidinggeven

MHbo Praktisch Leidinggeven
(2 maanden – 4 dagdelen)

Ben jij op zoek naar praktische vaardigheden en inzichten om je rol als leidinggevende op een goede en positieve manier in te vullen? Wil jij leren om je medewerkers te motiveren en op een prettige wijze aan te sturen? In deze training ga je daarmee aan de slag. Je leert goed en professioneel leiding te geven en vergroot praktische vaardigheden die hierbij helpen. Je krijg inzicht in je eigen handelen en de effecten ervan en weet welke effectieve manier van leidinggeven bij jou past.

Doel en inhoud
Van een leidinggevende wordt vandaag de dag een reeks aan disciplines verwacht: het creëren van een duidelijke visie, het aansturen van individuen in een groep, effectief optreden in veranderprocessen en beschikken over goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden. In de opleiding Mhbo Praktisch Leidinggeven gaan wij in op het ontwikkelen van praktische inzichten en vaardigheden om teams en afdelingen optimaal te kunnen managen. Je leert je managementkennis te vergroten, krijgt inzicht in een reeks aan leiderschapsstijlen.

- Gestructureerd leidinggeven
- Taken, rollen en verantwoordelijkheden
- Werken met SMART doelstellingen
- Persoonlijke effectiviteit
- Leidinggeven en motiveren
- Stijlen van leidinggeven
- Motiveren en bijsturen van medewerkers
- Effectief delegeren
- Helder communiceren
- Feedback geven en ontvangen
- Effectief werkoverleg houden
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
- Elementen van leidinggeven

Aanvangsdatum, projectperiode, studieduur en studiebelasting
De studieduur van deze opleiding bedraagt 2 maanden verdeelt over 2 lesdagen, een intakegesprek en een eindexamengesprek. De studiebelasting van deze opleiding bedraagt 48 sbu.

Studierichting en niveau
De opleiding MHbo Praktisch Leidinggeven is bestemd voor beginnende teamleiders, projectleiders, managers en zij die zich willen voorbereiden op een leidinggevende positie.

Dit programma wordt op MHbo-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen

Vormen van persoonlijke begeleiding en ondersteuning
Voorafgaand aan deze training vindt een persoonlijke intake plaats. Hierbij worden je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht.

De opleiding/training wordt zowel klassikaal als in een virtual classroom aangeboden. Je kunt dus tijdens de les direct vragen stellen aan de docenten en/of trainers, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten.

De oefeningen en praktische opdrachten worden op individueel niveau scherp geanalyseerd. In een veilige omgeving is de feedback grensverleggend. Ook de deelnemers geven elkaar feedback. Het interactieve, uitdagende karakter en het gebruik van de praktijkgerichte opdrachten maken deze opleiding/training voor u leerzaam en waardevol.

De docent/trainer geeft feedback op en beoordeeld de praktijkopdracht en het personal action plan.

De opleiding wordt afgesloten met een eind examengesprek. In dit gesprek blikt je met behulp van je portfolio en je praktijkopdracht terug, stel je vast waar je nu staat en kijk je met behulp van je personal action plan vooruit naar de toekomst.

Resultaten voor de deelnemer
Na deze training ben je in staat op basis van hedendaagse leiderschapsprincipes leiding te geven aan je team. Je hebt geleerd hoe je een leiderschapsrol kunt innemen en bent in staat tijdens uiteenlopende situaties richting te geven. Je hebt geleerd hoe je een klimaat kunt creëren waarin je medewerkers optimaal en prettig functioneren. Je hebt geleerd wat de basisprincipes zijn van leiderschap. Je weet wat je voorkeursstijl van leidinggeven is en welke invloed dit heeft op het team. Je hebt de verschillende stijlen van leidinggeven eigen gemaakt. Je kunt praktische gespreksvaardigheden en diverse gespreksvoeringen toepassen. Je bent in staat een heldere visie, strategie en planning op te stellen.

Toetsmomenten
De opleiding wordt afgesloten met een eind examengesprek

Bewijs van afronding
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvangt u het instituutsdiploma Mbo Persoonlijke Effectiviteit

Kosten: € 1.249,--