open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2
Het collegegeld voor het studiejaar 2017-2018 van onze Mbo-opleidingen verschilt per opleiding.

De opleidingen Mbo Marketing Management, Internationale Handel, Mbo Evenementenmanagement en Ondernemer/Manager Retail kennen een basisprijs van € 7.950,-- voor het studiejaar 2017-2018. Bovenop deze basisprijs kun je een aantal “toppings” kiezen. Deze toppings zijn: Spaans, Rekenen+, Nederlands+ en Examentraining. Voor sommige opleidingen zijn bepaalde toppings niet mogelijk en voor andere opleidingen zijn bepaalde toppings verplicht. Voor de Mbo opleiding Marketing Management is bijvoorbeeld Spaans verplicht.

Het collegegeld voor de opleidingen Mbo International Business en Mbo Luxury Brands Management bedraagt € 9.950,-- voor het studiejaar 2017-2018.

Hieronder tref je een overzicht aan van de kosten van de verschillende opleidingen.

Opleiding  Collegegeld  Introductie  Leermiddelen Toppings (keuze) Studie/taalreis
Mbo International Business  € 9.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--   In programma
Mbo Luxury Brands Management  € 9.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--   In programma
Mbo Marketing Management  € 7.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--  Spaans € 950,--
 verplicht
€ 650,-- verplicht
Mbo Evenementenmanagement  € 7.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--  Spaans € 950,--
 verplicht
€ 650,-- verplicht
Mbo Internationale Handel  € 7.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--    
Mbo Manager/Ondernemer Retail  € 7.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--    

Topping (prijs per jaar0:
Spaans: € 950,-- (* Verplicht voor opleidingen Marketing en Evenementenmanagement)
Nederlands+: € 750,-- * (Wordt bepaald op basis van resultaat intake assessment)
Rekenen+: € 750,-- * (Wordt bepaald op basis van resultaat intake assessment)
Examentraining: € 1.250,-- * (Verplicht ingeval onvoldoende voor module(s) gedurende studiejaar)

Indien gekozen wordt voor betaling in 4 termijnen, dan wordt het collegegeld verhoogd met 5%. Dit bedrag is exclusief boekengeld en leermiddelen), de introductiereis en de studie-/taalreis.

Het eerste jaar ben je ongeveer € 850,-- kwijt aan boekengeld, het tweede jaar is dit afhankelijk van je gekozen studierichting ongeveer € 400,-- Het collegegeld dient voor aanvang van de studie volledig te zijn voldaan. Ons collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met inflatiecorrectie.

Als je een voltijd opleiding volgt in het beroepsonderwijs, dan heb je in principe recht op studiefinanciering. Je hebt ook recht op een OV-studentenkaart.