open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

ICT toepassingen in het Management

ICT toepassingen in het Management

De opleiding ICT toepassingen in het Management is door EuroPort Business School in samenwerking met de ITPH Academy ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven, MBO en HBO instellingen.

Goed gereedschap waar je juist mee om kunt gaan is het halve werk. De moderne manager heeft vaak een enorm breed scala aan goede gereedschappen tot zijn beschikking. Dat betekent echter niet dat ze juist gebruikt worden. Je kunt je vak bijzonder goed verstaan maar je hebt competenties nodig om de goede gereedschappen op de juiste manier en op het juiste moment te gebruiken. Dat verhoogt de kwaliteit en productiviteit waardoor je meer tijd hebt om na te denken over je volgende uitdaging.

Deze opleiding rust een moderne manager uit met de competenties om vanuit de focus op het eindresultaat keuzes te kunnen maken welke hulpmiddelen waarvoor ingezet kunnen worden om optimaal resultaat te bereiken. Daarnaast leert de deelnemer de logica van hulpmiddelen te doorzien zodat beoordelingen en keuzes onafhankelijk van leveranciers gemaakt kunnen worden. Deelnemers worden gestimuleerd om het maximale resultaat met hun teams te bereiken en met de juiste toepassing van de goede IT hulpmiddelen.

WAAROM DEZE MODULE

Veel van de huidige professionals gebruiken IT hulpmiddelen suboptimaal, meestal met veel productiviteitsverlies tot gevolg. Doordat onvoldoende inzicht leidt tot onlogische of gewoonweg verkeerde keuzes in standaarden en toepassing kunnen die een organisatie langdurig blijven achtervolgen.

Deze module is ontwikkeld om deze situaties te voorkomen. De productiviteit van een team en de kwaliteit van het eindresultaat zijn voor een groot deel gerelateerd aan het juiste inzicht van het management.

Deze module past precies in de behoefte die ook vanuit Europa onder de vlag van Grand Coalition for Digital Jobs wordt benadrukt.

“…Moreover, there is a need for digital skills for nearly all jobs where digital technology complements existing tasks. In the near future 90% of jobs – in careers such as engineering, accountancy, nursing, medicine, art, architecture, and many more – will require some level of digital skills. At the end of the day every citizen needs to have at least basic digital skills in order to live, work, learn and participate in society.”

Dat betekent dat er geen organisatie en geen afdeling zonder ICT skills zal zijn. Daarom is het cruciaal dat ook het management om het proces en de efficiëntie van z’n teams te sturen ook de mogelijkheden van toepassing van ICT goed begrijpt.

AANSLUITING BEDRIJFSLEVEN

De opleiding ICT toepassingen in het Management is ontstaan uit de praktische behoefte van het bedrijfsleven om ICT beter in te zetten. Daarnaast wordt de opleiding gegeven door praktijkdocenten die met beide benen in het bedrijfsleven staan zodat ook de laatste inzichten en ontwikkelingen worden meegenomen.

Een jaarlijkse update
Een belangrijke wens uit het bedrijfsleven is dat het management up-to-date blijft met nieuwe ontwikkelingen om zo de ICT-dienstverlening vanuit de organisatie te sturen om bepaalde vernieuwingen of verbeteringen door te voeren. Daarom organiseren we elk jaar een dagdeel bijscholing voor iedereen die deze opleiding heeft gevolgd.


DOELGROEP

Deze opleiding is bedoeld voor iedere manager of senior medewerker die sturing geeft aan het inzetten van hulpmiddelen om het team proces te verbeteren. Tijdens de opleiding worden doorlopend de team- en organisatiedoelstellingen geprojecteerd op de beschikbare hulpmiddelen en hun resultaat. Afwegingen voor keuzes worden concreet en praktisch gemaakt. De deelnemer wordt gestimuleerd bestaande regels en gebruiken kritisch te bekijken en bewust te worden van verbetermogelijkheden.

De cursus is zo ingericht dat je naast een flinke dosis theorie steeds praktisch bezig bent. Tijdens de opleiding behandelen we vele facetten van het management en wordt er speciaal ingezoomd op mogelijkheden en onmogelijkheden van de ICT bij verschillende activiteiten (Total Quaility Management, Logistiek Management, Change Management, Strategisch management en onderdelen van HRM). Centraal staat de praktische invulling.

Deze opleiding is zeer geschikt voor de volgende doelgroepen:

  • Directie die het management wil stimuleren over verbetervoorstellen na te denken
  • Managers die hun team beter wil laten presteren en sturende input willen geven aan ICT
  • Medewerkers die in hun teamlead rol een sturende rol hebben op toepassingen van hulpmiddelen
  • Studenten die zich voorbereiden op een leidinggevende rol