open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Rapport naleving LCGHO openbaar

Op 22 oktober j.l. is een rapport van een onafhankelijk onderzoek naar de naleving van de Landelijke Gedragscode Hoger Onderwijs door EuroPort Business School (EPBS) openbaar geworden.

De onafhankelijke onderzoekscommissie heeft hiertoe de informatievoorziening, toelating en inschrijving, werving en begeleiding van buitenlandse studenten door EuroPort Business School onder de loep genomen.

De commissie concludeert dat EuroPort Business School op alle elementen voldoet aan de gedragscode

De studenten geven zonder uitzondering aan zeer tevreden te zijn over de geboden studiebegeleiding door EuroPort Business School.

Op het gebied van de toelating is de commissie ook zeer positief over de rol van de examencommissie. Vrijstellingen worden door deze commissie aan de hand van een duidelijke procedure toegekend op basis van verifieerbare bewijsstukken. De toegekende vrijstellingen worden goed gedocumenteerd opgeslagen in de studentendossiers.

Het volledige rapport is beschikbaar via deze link.

In de commissie hadden de volgende personen zitting:

Mw. drs. Lisa W.J.M. Janssen (voorzitter). Lisa was onder meer integraal management--verantwoordelijke van vier professional masters bij Schouten & Nelissen University. Vanaf de zomer van 2014 is ze gevestigd als zelfstandig professional. Lisa werkt sinds 2012 als panelvoorzitter van visitatiepanels samen met een evaluatiebureau in het hoger onderwijs in het kader van (NVAO) opleidingsbeoordelingen.

Mw. H.J.M.J.Harms Tijssen (lid). Van 2002 tot 2014 heeft Heleen leiding gegeven aan de international recruitment office (Global Recruitment & Student Support, GRSS) van de Hogeschool Rotterdam (HRO). Tegelijk was zij directeur van de voorbereidingscursussen.

Mw. Ank G.M. v.d. Berg (lid) Van 1994 tot haar pensionering begin 2015 was Ank werkzaam als hoofd van de Afdeling Studentenzaken van het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag.

Mw. drs. Tineke Kleene (secretaris). Tineke werkt ruim 10 jaar als secretaris voor de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en werkt als onderwijskundig adviseur voor verschillende hogescholen in Nederland en in Vlaanderen