open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Nieuwe regelgeving studiefinanciering HBO

Studiefinanciering
Het parlement heeft het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit gaat veranderen. Het nieuwe stelsel gaat in per september 2015. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor studiejaar 2015-2016. Bedragen onder voorbehoud (zie tevens de site van DUO).

Studiefinanciering € 20.004,12 per jaar
Als student (thuiswonende en uitwonend) kun je zo'n € 20.000,- per jaar aan studiefinanciering krijgen. De studiefinanciering (voor onze voltijdsstudenten) bestaat met ingang van september 2015 uit de volgende drie componenten:
1. Aanvullende beurs
2. Lening
3. Collegegeld krediet

Ad. 1 Aanvullende beurs
Hebben je ouders een gezamenlijk jaarinkomen van minder dan € 46.000,-, dan kun je een aanvullende beurs krijgen. De hoogte is inkomensafhankelijk. Is het inkomen van je ouders minder dan € 35.000,-, dan bedraagt de beurs het maximum, € 378,23 per maand (voor thuiswonende en uitwonende studenten). Na het behalen van het diploma (binnen 10 jaar) is de aanvullende beurs een gift.
Tip: Probeer een zo'n groot mogelijke aanvullende beurs te verkrijgen, aangezien dit onderdeel van de lening na het behalen van je diploma wordt omgezet in een gift. (als 'toets-inkomen' wordt het inkomen van de laatste twee jaar genomen).

AD.2 Lening € 20.004,12 per jaar
Als student kun je maximaal € 854,13 per maand lenen. Krijg je geen € 378,23 per maand aanvullende beurs of een lager bedrag, dan mag je dit bedrag extra lenen. Het bedrag van de aanvullende beurs en de (gewone) lening zijn echter maximaal € 854,13 per maand.

Voorbeeld 1 : jouw ouders hebben een bruto inkomen van meer dan € 46.000,-.
Lening : aanvullende beurs = 0, (max.) lening € 854,13 per maand.

Voorbeeld 2 : jouw ouders hebben een bruto inkomen van minder dan € 46.000,-.
Stel dat je recht hebt op de maximale € 378,23 aanvullende beurs
Lening : aanvullende beurs = € 378,23, (gewone) lening € 475,90 per maand.

Ad.3 Collegegeldkrediet € 9.755 per jaar
Studenten die een opleiding in het hoger onderwijs volgen en recht hebben op studiefinanciering, kunnen collegegeldkrediet aanvragen bij DUO. Het collegegeldkrediet voor een studie bij EuroPort Business School bedraagt maximaal € 9.755,- ( 5 x het bedrag van het wettelijk collegegeld, ad € 1.955,-) per jaar en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen (€ 812,92), gelijktijdig met de overige studiefinanciering.

Voorwaarden lening DUO
De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2015 vastgesteld op 0,12%. Het rentepercentage verandert jaarlijks, na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 35 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen. Wie minder dan het minimumloon verdient hoeft niet af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Heb je na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden.

Rekenvoorbeeld: dit betekent dat je als starter op de arbeidsmarkt met een inkomen van zo'n € 2.000,- bruto per maand straks maximaal ± € 20,- per maand aflost, ongeacht de hoogte van je lening. Voor elke € 100,- die je per maand meer verdient, betaal je € 4,- per maand extra.

Een rekenvoorbeeld:Het bovenstaande rekenvoorbeeld laat zien dat studeren bij EuroPort Business School voor iedereen mogelijk en betaalbaar is. In het voorbeeld is uitgegaan van de situatie dat een student van de maximale leenmogelijkheden gebruik maakt, zodat er ruim € 9.000,- overblijft om van te leven, voor studiereizen etcetera. Het is uiteraard ook mogelijk minder te lenen.

*Dit rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de mogelijke financiering van een hbo-opleiding. De daadwerkelijke studiefinancieringsbedragen kunnen variëren en zijn afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wat je nog meer moet weten:

1. Onbeperkt bijverdienen: de inkomsten uit een bijbaan hebben geen invloed op de hoogte van je studiefinanciering
2. Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding aanvragen van € 98,11.
3. Alle voltijdstudenten die een hbo-opleiding starten in de studiejaren 2015–2016 t/m 2018–2019, ontvangen bij het afronden van deze opleiding een voucher ter waarde van ± € 2.000 om vijf tot tien jaar na het afstuderen in te zetten voor extra scholing.
4. EuroPort Business School is een particuliere onderwijsinstelling. Het wettelijk collegegeld van € 1.951,- komt dan ook te vervallen.
5. Je kunt in het hoger onderwijs ook studiefinanciering krijgen als je nog geen 18 jaar bent. Je hebt dan recht op studiefinanciering vanaf het eerste kwartaal nadat je opleiding begint.
6. Het studievoorschot is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Naast de wijzigingen voor nieuwe studenten, zijn er ook veranderingen voor studenten die al gestart zijn met een hbo-opleiding. Op de website van DUO vind je meer informatie over de maatregelen en staan er ook voorbeeldsituaties beschreven.
7. Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Onder de 18 ben je gratis meeverzekerd bij je ouders. Omdat je zelf een zorgverzekering afsluit, betekent dit dat je ook zorgtoeslag kan aanvragen. Is je inkomen lager dan € 26.316,- per jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.
8. Het (instellings)collegegeld bij EuroPort Business School kan ineens maar ook in (vier) termijnen worden voldaan.
9. Door de nieuwe regels met betrekking tot de studiefinanciering is EuroPort Business School voor iedereen betaalbaar.

Vergelijking EuroPort Business School en het bekostigde onderwijs
Het volgen van een hbo-opleiding bij EuroPort Business School is een investering in je toekomst. De kwaliteit van onze internationale opleidingen is hoog zodat niets een (internationale) carrière nog in de weg staat. Uit onderzoek onder onze alumni blijkt dat ze allemaal een 'passende' baan hebben gevonden of met een vervolgestudie bezig zij. Door je te focussen op je studie kun je de opleiding in 3 jaar afronden, zodat je een jaar eerder kunt gaan werken (hetgeen ongeveer € 20.000 euro netto oplevert) dan wel met een vervolgopleiding kunt beginnenUitgaande van bovenstaande veronderstellingen is het financiële verschil over de gehele opleidingsduur ongeveer € 2.000,- (€ 12.088,90 - € 10.054,-), waaruit nogmaals blijkt dat het volgen van een Hbo opleiding bij EuroPort Business School voor iedereen met de juiste vooropleiding haalbaar en betaalbaar is!