open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Mbo bij EPBS ruim 850 contacturen

Uit een net verschenen rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat 21 procent van de mbo-opleidingen niet voldoet aan het minimum van 850 onderwijsuren per jaar. Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) is verbijsterd dat bijna twee jaar na de staking voor goed onderwijs de problemen alleen maar groter zijn geworden. Preston Henshuijs (Voorzitter JOB): "Het is schokkend dat op één vijfde van alle opleidingen te weinig onderwijs wordt gegeven."

Begin 2010 was ophef ontstaan nadat bleek dat veel opleidingen niet voldeden aan de minimum kwaliteitseisen. JOB organiseerde in reactie een staking. Na alle commotie beloofde de minister dat het onderwijs op orde zou komen. Ondanks het actieplan mbo en twee commissies is er nog niets veranderd. JOB begrijpt dat de ingezette veranderingen tijd vergen, maar vraagt zich af of de maatregelen wel adequaat genoeg zijn. Want bijna twee jaar later is het percentage opleidingen die niet genoeg onderwijstijd realiseren gestegen van 17% naar 21%. Lees het hele artikel.

Met gemiddeld zo'n 27-30 ingeroosterde uren per week in het mbo zit EuroPort Business School natuurlijk heel ruim boven de norm van 850 onderwijsuren per jaar.

 Bron: JOB-site.nl (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), NRTO, www.onderwijsinspectie.nl