open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Studiefinanciering

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO vanaf augustus 2016

Mbo-Studiefinanciering
EuroPort Business School is een onderwijsinstelling die is erkend door het Ministerie van OCW. Dit betekent onder andere dat je, vanaf je 18e, recht hebt op studiefinanciering. De mbo-opleidingen vallen onder de tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering. Vanaf de eerste dag van het kwartaal na het kwartaal waarin je 18 jaar wordt, heb je, aansluitend op de kinderbijslag, recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, studentenreisproduct, aanvullende beurs en een lening. De hoogte van de basisbeurs hangt af van de woonsituatie; de beurs voor thuiswonenden bedraagt € 81,02 per maand en die voor uitwonenden € 264,40 per maand. Als je nog geen 18 jaar bent, kunnen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Aanvullende beurs
Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, kun je (afhankelijk van het inkomen van de ouders) een aanvullende beurs aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal € 333,38 per maand voor een thuiswonende student en € 354,78 per maand voor een uitwonende student. Als je nog 18 jaar bent, dan kun je € 93,17 per maand minder aanvragen.

Mbo4 Prestatiebeurs
Voor de mbo3- en mbo4-opleidingen val je als mbo-student onder de prestatiebeurs. Dit houdt in dat de studiefinanciering wordt uitbetaald in de vorm van een lening. Als je binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt de lening (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) omgezet in een gift. De niveau 2 opleiding (Junior Hairstylist) valt niet onder de prestatiebeurs. Daar is de studiefinanciering (basisbeurs) altijd een gift.

Studentenreisproduct
Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van €102,29. Uiterlijk per januari 2017 ontvangen ook mbo-studenten jonger dan 18 studentenreisrecht.

Zorgtoeslag
Ben je 18 jaar en is je inkomen lager  dan € 26.316,- per jaar dan heb  je recht op zorgtoeslag. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.

Lening DUO € 2.066,- tot € 5.115,- per jaar
In het middelbaar beroepsonderwijs mag je € 176,49 per maand bijlenen naast de basisbeurs en de aanvullende beurs. Heb je geen recht op een aanvullende beurs, dan mag je ook de hoogte van de aanvullende beurs bijlenen. De lening bedraagt dan € 2.117,88,- tot maximaal € 6.375,24 per jaar.

Voorwaarden Lening DUO
De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2015 vastgesteld op 0,12%. Het rentepercentage verandert jaarlijks. Na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 15 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen.

Meer info
Studiefinanciering kun je het beste drie maanden voor de start van de opleiding of drie maanden voordat je 18 jaar bent aanvragen. Zo ben je ervan verzekerd dat je de studiefinanciering op tijd ontvangt. Voor meer en de meest actuele informatie kun je terecht op duo.nl.

Kosten

Het collegegeld voor het studiejaar 2017-2018 van onze Mbo-opleidingen verschilt per opleiding.

De opleidingen Mbo Marketing Management, Internationale Handel, Mbo Evenementenmanagement en Ondernemer/Manager Retail kennen een basisprijs van € 7.950,-- voor het studiejaar 2017-2018. Bovenop deze basisprijs kun je een aantal “toppings” kiezen. Deze toppings zijn: Spaans, Rekenen+, Nederlands+ en Examentraining. Voor sommige opleidingen zijn bepaalde toppings niet mogelijk en voor andere opleidingen zijn bepaalde toppings verplicht. Voor de Mbo opleiding Marketing Management is bijvoorbeeld Spaans verplicht.

Het collegegeld voor de opleidingen Mbo International Business en Mbo Luxury Brands Management bedraagt € 9.950,-- voor het studiejaar 2017-2018.

Hieronder tref je een overzicht aan van de kosten van de verschillende opleidingen.

Opleiding  Collegegeld  Introductie  Leermiddelen Toppings (keuze) Studie/taalreis
Mbo International Business  € 9.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--   In programma
Mbo Luxury Brands Management  € 9.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--   In programma
Mbo Marketing Management  € 7.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--  Spaans € 950,--
 verplicht
€ 650,-- verplicht
Mbo Evenementenmanagement  € 7.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--  Spaans € 950,--
 verplicht
€ 650,-- verplicht
Mbo Internationale Handel  € 7.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--    
Mbo Manager/Ondernemer Retail  € 7.950,--*  € 350,--  Ca. € 850,--    

Topping (prijs per jaar0:
Spaans: € 950,-- (* Verplicht voor opleidingen Marketing en Evenementenmanagement)
Nederlands+: € 750,-- * (Wordt bepaald op basis van resultaat intake assessment)
Rekenen+: € 750,-- * (Wordt bepaald op basis van resultaat intake assessment)
Examentraining: € 1.250,-- * (Verplicht ingeval onvoldoende voor module(s) gedurende studiejaar)

Indien gekozen wordt voor betaling in 4 termijnen, dan wordt het collegegeld verhoogd met 5%. Dit bedrag is exclusief boekengeld en leermiddelen), de introductiereis en de studie-/taalreis.

Het eerste jaar ben je ongeveer € 850,-- kwijt aan boekengeld, het tweede jaar is dit afhankelijk van je gekozen studierichting ongeveer € 400,-- Het collegegeld dient voor aanvang van de studie volledig te zijn voldaan. Ons collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met inflatiecorrectie.

Als je een voltijd opleiding volgt in het beroepsonderwijs, dan heb je in principe recht op studiefinanciering. Je hebt ook recht op een OV-studentenkaart.


Stage

De mbo-studenten van EuroPort Business School lopen jaarlijks stage. Tijdens deze stage breng je de opgedane kennis in praktijk en ontwikkel je je communicatieve vaardigheden. De stage is een goede opstap naar een (vaste) baan: een groot deel van de studenten krijgt na de laatste stage een baan aangeboden bij het stage bedrijf.

Een deel van de stageplaatsen komt automatisch beschikbaar voor jou door de jarenlange relatie die EuroPort Business School heeft met veel bedrijven. De laatste stage leg je ook een aantal praktijkexamens af. Dit zijn examens waarbij je binnen je stage bedrijf aantoont dat je over de juiste mix van kennis en vaardigheden beschikt om succesvol te zijn als beginnend beroepsbeoefenaar.

Stage in het buitenland

Veel studenten van EuroPort Business School lopen één of meerdere stages in het buitenland. Afgelopen jaren liepen er bijvoorbeeld studenten in onder andere: Antillen, Australië, België, Benin, Burkina Fasso, Canada, China, Costa Rica, Cyprus, Duitsland, Finland, Italië, Luxemburg, Marokko, Mexico, Nepal, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Slowakije, Slovenië, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika.

Er wordt een grote mate van zelfstandigheid en initiatief van je gevraagd. Je maakt kennis met andere culturen en wordt je nog beter bewust van de noodzaak van een goede talenkennis. De minimale stage duur is 9 weken, maar vaak duren stages in het buitenland zo’n 16-20 weken. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een uitwonende beurs en een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Voor buitenlandstages geldt regelmatig een minimumleeftijd van 18 jaar.

Met buitenlandervaring op je cv heb je natuurlijk een streepje voor. Je leert zelfstandig problemen op te lossen, ontmoet nieuwe mensen en verbetert je talenkennis. Je krijgt daarom bij EPBS alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en internationale ontplooiing. Op verschillende momenten tijdens de studie biedt EPBS je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan.

Erkende leerbedrijven
Het is bij wet verplicht om stage te lopen bij een erkend leerbedrijf. Dit is een bedrijf dat van de Stichting Samenwerking Beroep en Bedrijfsleven (SBB) de kwalificatie ‘erkend leerbedrijf’ heeft gekregen.

Begeleiding
In het begin van het studiejaar vertelt de studiecoach je alles wat je weten moet over de stage. Via stagemarkt.nl kun je je oriënteren op honderden stageadressen. In ieder blok zijn een aantal stagevoorbereidingslessen ingepland zodat je optimaal voorbereid aan je stage kunt beginnen. Je kiest zelf een stageplaats en wordt daarbij begeleid door een stage coach van EPBS.

Goede begeleiding van stagiairs is belangrijk. Ieder stageadres moet dan ook (vooraf) aantonen dat het in staat is de benodigde begeleiding te geven. Je wordt bezocht door de stage coach. Waar dit in het buitenland niet mogelijk is, word je telefonisch of via skype en per e-mail begeleid.

Aanmelden

Jij wilt een mbo-opleiding volgen bij EuroPort Business School? Waar moet je beginnen, wat zijn de toelatingseisen? Hieronder vind je het antwoord op al deze vragen.

Inschrijven
Je kunt je aanmelden voor een opleiding op de open dagen, via de website of door het insturen van een inschrijfformulier. Als je voldoet aan de toelatingseisen en het inschrijfformulier hebt opgestuurd gaat de aanmeldingsprocedure in werking. Wij nemen na ontvangst van het inschrijfformulier contact met je op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een intake-assessment. Op basis van het gesprek en het intake-assessment krijg je een advies. Let op: met het inschrijfformulier is het dus nog niet zeker dat je wordt toegelaten. Dit wordt pas besloten na je intake-assessment en kennismakingsgesprek.

Je kunt het inschrijfformulier downloaden via www.epbs.nl of aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Of neem telefonisch contact op en vraag of we je het inschrijfformulier per post toesturen: 010-201 23 20.
*De Mbo-opleidingen zijn nog in aanvraag. Je kunt pas definitief inschrijven als de aanvraag is goedgekeurd.

Toelatingseisen
De opleidingen van EuroPort Business School hebben een intensief karakter. Daarom wordt van je verwacht dat je gemotiveerd bent en een actieve houding hebt. Daarnaast is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Om ingeschreven te kunnen worden voor één van onze mbo-4-opleidingen moet je één van de volgende vooropleidingen hebben:
• Mavo of vmbo-diploma  (TL, GL, KL). Toelating met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg is slechts mogelijk op basis van positieve testuitslagen uit ons aanvullend onderzoek.
• Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
Op basis van een havo- of mbo3-diploma kun je onze Mbo-4 opleidingen in één jaar afronden.


Intake-assessment
Als je je inschrijft bij EuroPort Business School, word je uitgenodigd voor een intake-assessment. Dit assessment bestaat uit een gesprek en een aantal testen, waarmee we de kans om de opleiding succesvol af te kunnen ronden inschatten. In het gesprek wordt onder andere gekeken naar je motivatie om met de opleiding te starten. Omdat de opleiding een intensief
programma kent, is dit een belangrijk onderdeel van het assessment.


Ook wordt gekeken of je in aanmerking komt voor eventuele vrijstellingen op basis van je vooropleiding of Elders Verworven Competenties (EVC’s).

Schrijf je tóch in!

Zoals gezegd ondergaat iedere student die zich inschrijft een intake-assessment en kennis-makingsgesprek.

Als je niet aan (al) de genoemde toelatingseisen voldoet, kun je in sommige gevallen op basis van aanvullend capaciteitenonderzoek en/of een deficiëntieprogramma toch worden toegelaten.

Uitschrijven
Door je in te schrijven zijn de collegegelden volledig verschuldigd en niet afhankelijk van het volgen van onderwijs. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Indien annulering, na inschrijving, 1 maand voor de start van jouw 1e cursus/cohortjaar plaatsvindt, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf het moment van 1 maand voor de start van jouw 1e cursus/cohortjaar tot aan de start van de opleiding, bedragen de annuleringskosten € 400,--. Bij annulering na de start van jouw 1e cursus/cohortjaar bedragen de annuleringskosten € 800,--, en dient tot aan het moment van opzegging het collegegeld betaald te worden naar rato van het aantal maanden van inschrijving. De maand van opzegging geldt als een maand van inschrijving. De volledige voorwaarden zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Start van de opleiding
Voor alle mbo-opleidingen geldt dat ze starten in september en in februari. In de maanden er tussen kun je niet beginnen met de opleiding.

Tijdig aanmelden
Er is veel belangstelling voor de EPBS-opleidingen en slechts beperkt plek. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Ben je zeker van je keuze, meld je dan zo snel mogelijk aan. Plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding.

Welkom bij EuroPort Business School

Welkom bij EuroPort Business School

 

In deze studiegids lees je alles over de opleidingen van EuroPort Business School. Ook dit jaar is het opleidingsaanbod uitgebreid met kappersopleidingen van niveau binnen de COSMO Academy en de opleiding Luxury Goods Management. Wat niet is veranderd zijn de kleinschalige opleidingen volgens het versnelde programma.

Mbo in twee (één en drie) jaar
Bij EuroPort Business School kun je in twee jaar je mbo-4 diploma halen. Het onderwijs is intensief, met veel contacturen en begeleiding van professionals uit het bedrijfsleven. Daarnaast maakt de persoonlijke benadering van EuroPort Business School versneld studeren mogelijk. Als havist of mbo‘er (niveau 3) kun je het mbo4-diploma zelfs in slechts één jaar behalen. Daarnaast is er ook nog een traject waarbij de leerstof over 3 jaar wordt verdeeld. 


Persoonlijke aandacht
Bij EuroPort Business School is persoonlijke aandacht gegarandeerd. Zo mag een klas bij EuroPort Business School nooit meer dan uit 20 studenten bestaan. Over het studiejaar 2014-2015 was het gewogen gemiddelde van het aantal studenten per les zelfs maar 10. Deze aandacht is gelukkig ook niet voor niets! Ieder jaar slagen meer dan 85% van onze studenten in Amsterdam en Rotterdam voor hun mbo-4 opleiding.

Internationaal
EuroPort Business School profileert zich als een internationale business school. We leven in een global village: de wereld is een dorp geworden. Voor wat betreft de communicatiemiddelen (het internet) klopt deze stelling wellicht. Maar dit dorp bestaat dan in ieder geval uit veel verschillende wijken. Wij bereiden je voor om als “global citizen” succesvol zaken te kunnen doen in een steeds verder globaliserende wereld. Uiteraard maken internationale studiereizen ook onderdeel uit van dit internationaliseringsprogramma.

Merk het verschil
EuroPort Business School streeft ernaar om bekende topmerken te verbinden aan haar TOP-opleidingen. Dit gaat uiteraard verder dan dat deze merken alleen hun naam en logo verbinden aan een opleiding. Naast input van hun kennis, bestaat de samenwerking ook uit het garanderen van stageplekken, het verzorgen van workshops en gastlessen en het verzorgen van netwerkbijeenkomsten. Waar tref je het aan dat merken als Louis Vuitton, Moët et Chandon, Schaap en Citroen, Cosmo Hairstyling of Hennessy hun naam willen verbinden aan een opleiding?

Wil jij aan ons jouw talent tonen en het beste uit jezelf halen? Op onze open dagen vertellen we je graag alles over onze opleidingen en de mogelijkheden voor jou.Met vriendelijke groet,Herman van Breda

Directeur