open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

IBMS Business Intelligence & Big Data

Deze certificeringminor Business Intelligence & Big Data is in het leven geroepen omdat bedrijven de behoefte kenbaar hebben gemaakt dat zij onvoldoende goed toegeruste werknemers op het vlak van Business Intelligence (BI) in de markt kunnen vinden die ook klaar zijn voor de Big Data. Bedrijven hebben vandaag de behoefte aan Business Intelligence, maar willen ook zeker de nieuwe trend van Big Data niet missen. Daarom is een BI persoon die klaar is voor Big Data voor deze bedrijven een perfecte mix.

Bedrijven willen graag werknemers die met de formele certificeringen bewezen hebben de juiste kennis te bezitten en deze ook bewezen goed in een kenmerkende beroepssituatie hebben toegepast. Dat is waarin deze minor voorziet.

Om goed Business Intelligence taken te kunnen uitvoeren en de kracht van Big Data te kunnen inschatten is het van belang begrip, kennis en vaardigheden te hebben van BI en Big Data. Elementen rondom de mogelijkheden, de totstandkoming en vooral hoe waardevol het kan zijn voor een organisatie, lopen als een rode draad door deze minor. Zowel in het management als in de adviserende en ondersteunende functies is BI en Big Data vandaag de dag maar ook zeker in de toekomst van groeiende waarde.

 

1.1.AANSLUITING STUDIERICHTING

Business Intelligence is een bestaand en sterk groeiend gebied dat samen met het opkomende Big Data bedrijven in staat stelt sneller en betere beslissingen te nemen. Business Intelligence en Big Data zijn onontbeerlijk voor verschillende rollen binnen organisaties die slagvaardig willen opereren.

De HBO minor  Business Intelligence & Big Data is opgezet om vanuit de studierichting International Business and Management Studies (IBMS) te specialiseren in Business Intelligence. 

In het tweede jaar van de IBMS opleiding wordt gewerkt vanuit het perspectief van de Financial manager, de Export manager en de Supply chain manager. In het derde jaar van de IBMS opleiding wordt gewerkt vanuit het perspectief van de Communicatie manager, de Marktonderzoeker en de Management consultant. In al deze rollen wordt de behoefte aan Business Intelligence en Big Data voelbaar.

 

1.2.AANSLUITING BEDRIJFSLEVEN

De HBO minor  Business Intelligence & Big Data heeft vooral de focus op de praktische kant van Business Intelligence en de conceptuele kant van Big Data. Het bedrijfsleven maakt vaak gebruik van de Microsoft BI omgeving en daarom zijn er vijf delen opgenomen die gezamenlijk leiden tot een formeel gecertificeerde MCSE BI titel voor de deelnemer. Daarnaast willen veel bedrijven de kansen van Big Data benutten. Daarom bevat de minor naast de Microsoft Big Data module ook de 5 modules van het leveranciersonafhankelijke Arcitura die tezamen de formele certificering Big Data Scientist geeft. Beide zijn waardevolle internationaal erkende certificeringen voor een professional binnen het bedrijfsleven.

Aansluitend wordt op het gebied van projectmethodieken, op basis de behoefte uit het  bedrijfsleven de Agile projectmethodiek Scrum aangeboden die ook door middel van een waardevolle formele certificering wordt afgesloten.

Tenslotte is ook de praktische casus een belangrijk deel. Hier wordt verder de verbinding gelegd tussen de opleiding en de praktijk. De casus is een real live situatie waarbij het bedrijfsleven zowel bij de ontwikkeling, de uitvoering en de beoordeling betrokken is. Hierdoor worden doorlopend de laatste inzichten ingebracht en toegepast.

Vanwege de praktische insteek en de afgebakende certificering kan deze minor ook buiten, dus los van de HBO studie International Business and Management Studies (IBMS), gevolgd worden. Want naast het behalen van de minor en de bijbehorende studiepunten is er namelijk de waardevolle erkenning vanuit het bedrijfsleven van het formele MCSE BI certificaat, de Big Data Scientist certificering en de Scrum certificering die met deze minor behaald worden.

 

1.3.DOELGROEP

Deze minor is zeer geschikt voor de volgende doelgroepen:

•Studenten die de studie International Business and Management Studies (IBMS) volgen;

•Studenten die een andere HBO business opleiding volgen;

•Studenten die een HBO IT opleiding volgen;

•Werknemers die zich willen specialiseren in Business Intelligence en Big Data.

•Werknemers die afzonderlijke componenten van deze minor willen volgen

 

Naast de minor, ook losse modules

De minor is modulair opgezet waardoor er een grote flexibiliteit ontstaat in de uitvoering maar ook in de deelname. Er kan naar wens elke andere selectie en combinatie van beschikbare modules worden gemaakt waardoor ook de inhoud, de duur en de kosten van de studie variabel zijn. Dit is vooral interessant voor werknemers of instromers. Zij kunnen op deze manier via de Euro Port Business School bijvoorbeeld ontbrekende competenties en formele certificeringen tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden behalen.

 

1.4.VOORKENNIS

Van deelnemers wordt verwacht dat zij de basiskennis hebben die voor Business Intelligence en Big Data benodigd is. Wanneer deze kennis niet aanwezig is of de kennis opgefrist moet worden kun je je additioneel op een aansluitingsweek inschrijven.  De aansluitingsweek wordt een aantal keren per jaar georganiseerd en zorgt er voor dat je bijgespijkerd wordt op de benodigde onderwerpen.

 

De volgende voorkennis wordt aanwezig geacht: 

  • Basiskennis IT 
  • Basiskennis Bedrijfskunde
  • Basiskennis statistiek
  • Kennis van Excel
  • Kennis van Databases

 1.5.TE BEHALEN EC

 

 

De HBO minor Business Intelligence en Big Data heeft een totale waarde van 30 EC (studiepunten). Vijf Microsoft gebaseerde kennisdelen staan elk voor 3 EC, de vijf kennisdelen van Arcitura staan elk voor 1 EC en de Agile projectmethodiek Scrum staat ook voor 1 EC. Daarmee komt het totaal van de kennisdelen op een waarde van 21 EC. 

De drie praktijkcases staan elk voor 3 EC en daarmee komt het praktijkdeel van deze minor op 9 EC.

 

1.6.DUUR VAN DE MINOR

Voltijd

De minor duurt op basis van de voltijdstudie en de gemiddelde HBO studielast 20 weken. De minor kan echter, afhankelijk van de persoonlijk beschikbare studietijd sneller of langzamer afgerond worden. Door deze flexibiliteit kan het voorkomen dat bepaalde lessen in de avond of op zaterdag worden aangeboden. De minor is in de basisvorm ruwweg opgedeeld in:

  • 15 weken theorie en praktijklessen
  • 5 weken praktijkopdrachten

De praktijkopdrachten moeten bij stagebedrijven worden uitgevoerd.

 

Deeltijd

De deeltijdvariant kan in principe ook in 20 weken met natuurlijk meer zelfwerkzaamheid dan bij voltijd. De deeltijdvariant is echter flexibel waarmee ook de doorlooptijd variabel is. Daardoor is deze variant erg goed in te passen in een leer/werk situatie maar dat vereist wel meer zelfstandigheid en initiatief. De student kan zichzelf inschrijven voor de lessen die hij of zij bij wil wonen op de tijd dat het schikt. Er worden sessies overdag georganiseerd, in de avond en op zaterdag, op meerdere locaties in het land. 

In een leer/werk combinatie is het voor de praktijkopdracht de doelstelling dat de deze samen of individueel in een eigen werkomgeving worden uitgevoerd. De opdrachten zullen daarop worden afgestemd. Is dat niet mogelijk dan moeten de opdrachten in overleg bij stagebedrijven worden uitgevoerd. 

Inhoudelijk verschilt de voltijd niet van de deeltijd.


Is deze opleiding echt wat voor jou? Schrijf je dan gelijk in!  

IBMS Applied Games Management

De markt van serious gaming is op dit moment al een miljarden industrie en groeit nog steeds in een langzaam, maar gestaag tempo. Schattingen over de inkomsten voor de serious games industrie lopen uiteen van 2 – 10 miljard dollar. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid van de markt voor games, simulaties en virtuele werelden er in de berekening wordt meegenomen. Voornamelijk de VS en Europa staan nu bekend als de grootste potentiële markten voor de serious gaming industrie.

Een serious- of applied game is een spel ontworpen voor een primair doel, anders dan puur entertainment. Het bijvoeglijk naamwoord "applied" wordt hier gebruikt om duidelijk te maken dat de producten worden toegepast binnen onder anderen defensie, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg, beheer van noodsituaties, stadsplanning, engineering en politiek.

Het managen van bedrijven die actief zijn in de applied games industrie vereist bijzondere en gespecialiseerde vaardigheden en kennis van de managers. Deze vaardigheden en kennis worden in de meeste gevallen niet gedekt door de traditionele algemeen management programma's op hogescholen en universiteiten. Bedrijven in de applied games sector hebben behoefte aan een nieuw type manager, die in staat is zowel het bedrijfsmatige beheer, de innovatie en de creatieve processen te integreren. Het doel van het programma is ervoor te zorgen dat de deelnemers een globale visie van de luxe sector ontwikkelen, naast een aantal stevige marketing en leidinggevende vaardigheden en het vermogen om te gaan met innovatie en creativiteit.

Heb jij een internationale mindset, een specifieke interesse voor het werken in de serious (applied) games sector en een interesse voor het verwerven van expertise in leiding geven, ondernemen en marketing in de serious (applied) games branche?

Ben je een sales georiënteerde student met als doel een internationale carrière in de distributie van serious (applied) games en/of het opzetten van een bedrijf in de serious gaming industrie?

Dan is de Hbo opleiding International Business and Management Studies in Luxury Goods Management de juiste keuze voor jou!

Algemeen

Het programma IBMS Applied Games Management is een brede opleiding wat betreft inhoud en didactische werkvormen. De eerste 11 trimesters (blokken) worden voornamelijk op school verzorgd. Een belangrijk onderdeel van deze trimesters vormt het (real-life) project dat per blok een specifiek aspect van (international) business belicht. Natuurlijk zijn alle lessen in het Engels. De opleiding biedt grote mogelijkheden als je ambitieus bent en wilt excelleren.

Eerste jaar IBMS Applied Games Management
In het eerste jaar maak je kennis met de internationale markt vanuit het perspectief van de internationale marketeer, de internationale manager en de internationale communicatiemanager; altijd met een focus op de klant, producent/dienstverlener en de handel. Ook vormen algemene managementvaardigheden en communicatieve vaardigheden (in het Engels) een belangrijk onderdeel van het programma. In alle blokken (trimesters) participeer je in een (real-life) project waaraan de verschillende modules en trainingen een bijdrage leveren. In deze projecten zul je veel leren over samenwerken in een internationale omgeving.

Tweede jaar IBMS Applied Games Management
In het tweede jaar werk je aan operationele vaardigheden en leer je bedrijfsproblemen vanuit een tactisch perspectief te benaderen. Hiertoe benader je de internationale markt onder andere vanuit het perspectief van de financieel manager, de export manager en de applied games sales manager. Ook participeer je ieder blok in een project. Dit project loopt drie blokken (trimesters) en betreft het opzetten van een echt bedrijf. Je eindigt dit jaar met een stage van 10 weken. In samenspraak met je personal coach geef je een individuele invulling aan het lesprogramma.

Derde jaar IBMS Applied Games Management
Het derde jaar is gericht op de strategische benadering van bedrijfsmatige vraagstukken. Je benadert de markt vanuit het gezichtspunt van de applied games business development manager, de applied games product manager en de management consultant. Je brengt tijdens het blok de applied games business development manager een bezoek aan het Walhalla van de applied games: Sillicon Valley. Daarnaast besteed je tijd aan een (integraal) haalbaarheidsonderzoek. Je sluit het jaar af met een (internationale) stage van 10 weken.

Vierde jaar IBMS Applied Games Management
Het vierde jaar IBMS Applied Games Management start je met de rol van de marktonderzoeker Daarna start je met een (internationale) 16-weekse stage gevolgd door een afstudeeronderzoek.

De stage
De bovengenoemde stageperiode loop je stage bij een internationaal bedrijf. Deze bedrijfsstage vormt een verplicht onderdeel van het IBMS Applied Games Management studie programma. De ervaring leert dat de stage een ideale opstap is naar een internationale business carrière. Veel van onze studenten wordt een baan aangeboden gedurende hun stage

Het afstudeeronderzoek
Het afstudeeronderzoek vormt het hoogtepunt van jouw studie. Je adviseert een internationaal opererende organisatie over een probleem die zij ervaren of een kans die ze willen onderzoeken. Je werkt binnen een theoretisch kader en doet onderzoek binnen de organisatie om uiteindelijk een goed advies te geven. Gebruik makend van de kennis, vaardigheden en ervaring die je de afgelopen drie en een half jaar hebt opgedaan, wordt van je verwacht dat je onderzoek verricht, gegevens analyseert en concrete aanbevelingen doet om het bedrijfsprobleem op te lossen.

Personeel & Organisatie

Tekst

IBMS Luxury Goods Management

De luxe-industrie is in de afgelopen 10 jaar in omvang verdubbeld, mede als gevolg van een toenemende wereldwijde aanwezigheid van luxe merken. Traditioneel wordt de sector in verband gebracht met Europa en in het bijzonder Frankrijk, maar de luxe merken breiden zich ook uit naar de markten van de zich snel ontwikkelende BRICS-economieën.

Azië in het algemeen, en China in het bijzonder, wordt nu erkend als de grootste potentiële markt voor luxe goederen. Recente verkoopcijfers van luxe merken tonen duidelijk het potentieel aan van de Aziatische markt. Vanwege de groeipotentie van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) zijn luxe merken zich hier nadrukkelijk op gaan richten. Deze groeipotentie geeft een duidelijke indicatie van de goede vooruitzichten voor de luxury goods industrie.

Het managen van bedrijven die actief zijn in de luxe-industrie vereist bijzondere en gespecialiseerde vaardigheden en kennis van de managers. Deze vaardigheden en kennis worden in de meeste gevallen niet gedekt door de traditionele algemeen management programma's op hogescholen en universiteiten. Luxe merken hebben dringend behoefte een nieuw type manager, die in staat is zowel het bedrijfsmatige beheer, de innovatie en de creatieve processen te integreren. Het doel van het programma is ervoor te zorgen dat de deelnemers een globale visie van de luxe sector ontwikkelen, naast een aantal stevige marketing en leidinggevende vaardigheden en het vermogen om te gaan met innovatie en creativiteit.

Heb jij een internationale mindset, een specifieke interesse voor het werken in de detailhandel van luxe goederen (auto's, mode & accessoires en horloges & sieraden) en een interesse voor het verwerven van expertise in leiding geven, ondernemen en marketing in de luxury goods industrie?

Ben je een sales georiënteerde student met als doel een internationale carrière in de distributie van luxe goederen en/of het opzetten van een bedrijf in de luxury goods industrie?

Dan is de Hbo opleiding International Business and Management Studies in Luxury Goods Management de juiste keuze voor jou!

Algemeen

Het programma IBMS Luxury Goods Management is een brede opleiding wat betreft inhoud en didactische werkvormen. De eerste 11 trimesters (blokken) worden voornamelijk op school verzorgd. Een belangrijk onderdeel van deze trimesters vormt het (real-life) project dat per blok een specifiek aspect van (international) business belicht. Natuurlijk zijn alle lessen in het Engels. De opleiding biedt grote mogelijkheden als je ambitieus bent en wilt excelleren.

Eerste jaar IBMS Luxury Goods Management
In het eerste jaar maak je kennis met de internationale markt vanuit het perspectief van de internationale marketeer, de internationale manager en de internationale communicatiemanager; altijd met een focus op de klant, producent/dienstverlener en de handel. Ook vormen algemene managementvaardigheden en communicatieve vaardigheden (in het Engels) een belangrijk onderdeel van het programma. In alle blokken (trimesters) participeer je in een (real-life) project waaraan de verschillende modules en trainingen een bijdrage leveren. In deze projecten zul je veel leren over samenwerken in een internationale omgeving.

Tweede jaar IBMS Luxury Goods Management
In het tweede jaar werk je aan operationele vaardigheden en leer je bedrijfsproblemen vanuit een tactisch perspectief te benaderen. Hiertoe benader je de internationale markt onder andere vanuit het perspectief van de financieel manager, de export manager en de luxury goods retail manager. Ook participeer je ieder blok in een project. Dit project loopt drie blokken (trimesters) en betreft het opzetten van een echt bedrijf. Je eindigt dit jaar met een stage van 10 weken. In samenspraak met je personal coach geef je een individuele invulling aan het lesprogramma.

Derde jaar IBMS Luxury Goods Management
Het derde jaar is gericht op de strategische benadering van bedrijfsmatige vraagstukken. Je benadert de markt vanuit het gezichtspunt van de brand manager, de marktonderzoeker, de luxury goods product manager en de management consultant. Daarnaast besteed je tijd aan een (integraal) haalbaarheidsonderzoek. Je sluit het jaar af met een (internationale) stage van 10 weken.

Vierde jaar IBMS Luxury Goods Management
Het vierde jaar IBMS start met een 10-weekse minor (study abroad). Daarna start je met een (internationale) 16-weekse stage gevolgd door een afstudeeronderzoek.

De stage
Gedurende de bovengenoemde stageperiode loop je stage bij een internationaal bedrijf. Deze bedrijfsstage vormt een verplicht onderdeel van het IBMS Luxury Goods Management studie programma. De ervaring leert dat de stage een ideale opstap is naar een internationale business carrière. Veel van onze studenten wordt een baan aangeboden gedurende hun stage.
 
Het afstudeeronderzoek

Het afstudeeronderzoek vormt het hoogtepunt van jouw studie. Je adviseert een internationaal opererende organisatie over een probleem die zij ervaren of een kans die ze willen onderzoeken. Je werkt binnen een theoretisch kader en doet onderzoek binnen de organisatie om uiteindelijk een goed advies te geven. Gebruik makend van de kennis, vaardigheden en ervaring die je de afgelopen drie en een half jaar hebt opgedaan, wordt van je verwacht dat je onderzoek verricht, gegevens analyseert en concrete aanbevelingen doet om het bedrijfsprobleem op te lossen.

Bedrijfskunde

Tekst